top of page

NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    D              A  

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        G                     D  

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

G           F#m     Em          A  

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Bm                 F#m     G               D  

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

G              F#m  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Em                 A  

จะเกิดประโยชน์อะไร


               G      A             F#m   Bm  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Em    A       D                  D7  

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             G        A  

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           F#m                     B  

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        Em      A          D  

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             G       A  

**ขอพระองค์ใช้เรา

            F#m               B  

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Em    A                    D  

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

-5
bottom of page