top of page

NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    C#            G#

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        F#                   C#

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

F#         Fm     D#m          G#

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Bbm                 Fm     F#             C#

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

F#            Fm  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    D#m                 G#

จะเกิดประโยชน์อะไร


               F#    G#           Fm   Bbm  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          D#m    G#     C#                C#7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             F#      G#

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           Fm                     Bb

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        D#m      G#        C#

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             F#     G#

**ขอพระองค์ใช้เรา

            Fm               Bb

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          D#m    G#                  C#

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

+6
bottom of page