top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

C                                 C  

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Am                               G  

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       F                Em  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    Dm                      G  

เราร้องเรียกนามพระองค์


C                                  C  

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Am                                    G  

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

F                   Em  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    Dm                      G  

เราร้องเรียกนามพระองค์


         C             C         Am  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       F                      G  

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      F                 G                C  

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

-4
bottom of page