top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

C#                               C#

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Bbm                               G#

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       F#              Fm  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    D#m                      G#

เราร้องเรียกนามพระองค์


C#                                C#

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Bbm                                    G#

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

F#                 Fm  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    D#m                      G#

เราร้องเรียกนามพระองค์


         C#           C#       Bbm  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       F#                    G#

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      F#               G#              C#

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

-3
bottom of page