top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

D                                 D  

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Bm                               A  

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       G                F#m  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    Em                      A  

เราร้องเรียกนามพระองค์


D                                  D  

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Bm                                    A  

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

G                   F#m  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    Em                      A  

เราร้องเรียกนามพระองค์


         D             D         Bm  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       G                      A  

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      G                 A                D  

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

-2
bottom of page