NO.

282

เริ่มให้ถูก

KEY

     C#                      F#

1. เริ่มให้ถูก ผูกพันกับองค์พระเจ้า

     G#                     C#

ทุกวันเวลาและตลอดไป (X2)


F#                    C# 

*จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต

F#                      C#

ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

     D#m                     Fm

และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง

F#        G#

จงรักทุกคน


         C#                  Bbm

2. ถ้าท่านได้ รักแบบฉะนี้ไว้แล้ว

D#m                  G#

ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง

F#             Fm

จงรักษา บัญญัตินี้ไว้

D#m    G#            C#

เพื่อ ชีวิต มีสุขสืบไป

-4