top of page

NO.

282

เริ่มให้ถูก

KEY

     D                            G  

1. เริ่มให้ถูก ผูกพันกับองค์พระเจ้า

     A                        D  

ทุกวันเวลาและตลอดไป (X2)


G                        D   

*จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต

G                           D  

ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

       Em                       F#m  

และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง

G          A  

จงรักทุกคน


           D                       Bm  

2. ถ้าท่านได้ รักแบบฉะนี้ไว้แล้ว

Em                     A  

ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง

G                  F#m  

จงรักษา บัญญัตินี้ไว้

Em   A              D  

เพื่อ ชีวิต มีสุขสืบไป

-3
bottom of page