top of page

NO.

282

เริ่มให้ถูก

KEY

     D#                          G#

1. เริ่มให้ถูก ผูกพันกับองค์พระเจ้า

     Bb                      D#

ทุกวันเวลาและตลอดไป (X2)


G#                      D# 

*จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต

G#                         D#

ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

       Fm                       Gm  

และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง

G#        Bb

จงรักทุกคน


           D#                     Cm  

2. ถ้าท่านได้ รักแบบฉะนี้ไว้แล้ว

Fm                     Bb

ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง

G#                Gm  

จงรักษา บัญญัตินี้ไว้

Fm   Bb            D#

เพื่อ ชีวิต มีสุขสืบไป

-2
bottom of page