top of page

NO.

343

แตกต่างไม่แตกแยก

KEY

Intro: G   D  / C  

    G              D  

1. มีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือน

Em                  D  

ความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน

C                      Bm      Em  

เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉัน

     Am               D  

มารวมเป็นคำว่าเรา


    G               D  

2. พระเยซูผูกพันให้เรารัก

Em                  D  

ร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน

C                  Bm    Em  

เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์

    Am            D  

ไปถึงผู้คนมากมาย


                     G                  D  

***ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน

                   Em                   D  

อย่าให้ขวากหนามทำเราแยกทาง

                C                     Bm       Em  

ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง

       Am             D  

ถ่อมใจฟังกันและกัน

                G                   D  

ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน

              Em              A  

จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง

C                     Bm    Em  

ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง

      Am                D        G  

ต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน


    G                   D  

3. ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก

Em          D  

ให้อภัยซึ่งกันและกัน

C                      Bm    Em  

โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์

      Am                    D  

เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว

-4
bottom of page