NO.

343

แตกต่างไม่แตกแยก

KEY

Intro: G D/ C

    G            D

1. มีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือน

Em             D

ความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน

C                Bm    Em

เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉัน

    Am          D

มารวมเป็นคำว่าเรา


    G             D

2. พระเยซูผูกพันให้เรารัก

Em             D

ร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน

C                Bm  Em

เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์

Am          D

ไปถึงผู้คนมากมาย


                     G                D

***ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน

                 Em             D

อย่าให้ขวากหนามทำเราแยกทาง

                C               Bm    Em

ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง

    Am            D

ถ่อมใจฟังกันและกัน

             G                  D

ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน

           Em             D

จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง

C             Bm    Em

ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง

    Am            D        G

ต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน


     G               D

3. ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก

Em      D

ให้อภัยซึ่งกันและกัน

C                   Bm  Em

โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์

    Am              D

เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว

-4