top of page

NO.

343

แตกต่างไม่แตกแยก

KEY

Intro: G# D#/ C#

    G#            D#

1. มีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือน

Fm                  D#

ความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน

C#                    Cm      Fm  

เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉัน

     Bbm               D#

มารวมเป็นคำว่าเรา


    G#             D#

2. พระเยซูผูกพันให้เรารัก

Fm                  D#

ร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน

C#                Cm    Fm  

เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์

    Bbm            D#

ไปถึงผู้คนมากมาย


                     G#                D#

***ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน

                   Fm                   D#

อย่าให้ขวากหนามทำเราแยกทาง

                C#                   Cm       Fm  

ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง

       Bbm             D#

ถ่อมใจฟังกันและกัน

                G#                 D#

ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน

              Fm              Bb

จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง

C#                   Cm    Fm  

ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง

      Bbm                D#      G#

ต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน


    G#                 D#

3. ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก

Fm          D#

ให้อภัยซึ่งกันและกัน

C#                    Cm    Fm  

โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์

      Bbm                    D#

เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว

-3
bottom of page