NO.

197

โกละโกธา

KEY

            Gm                Gm

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

           D#                            D

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       Gm                 D#

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

        Gm      D           Gm

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


         Gm                    Gm

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           D#                              D

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

       Gm                  D#

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

         Gm     D             Gm

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


          Gm                       Gm

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           D#                       D

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          Gm                 D#

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

        Gm      D             Gm

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


              Gm 

4. แน่นอนพระองค์รับ

                  Gm

ความเจ็บปวดแทนข้า

        D#                       D

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

           Gm                     D#

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

       Gm  D                 Gm

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

-4