top of page

NO.

197

โกละโกธา

KEY

            Gm                 Gm  

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

            D#                              D  

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       Gm                     D#

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

         Gm      D              Gm  

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


          Gm                       Gm  

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           D#                                   D  

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

        Gm                     D#

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

            Gm    D                  Gm  

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


           Gm                          Gm  

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           D#                         D  

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          Gm                      D#

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

         Gm         D              Gm  

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


                 Gm                              Gm  

4. แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า

        D#                          D  

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

               Gm                    D#

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

         Gm   D                    Gm  

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

-4
bottom of page