top of page

NO.

197

โกละโกธา

KEY

            G#m                 G#m  

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

            E                                D#

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       G#m                     E  

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

         G#m      D#            G#m  

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


          G#m                       G#m  

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           E                                     D#

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

        G#m                     E  

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

            G#m    D#                G#m  

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


           G#m                          G#m  

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           E                           D#

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          G#m                      E  

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

         G#m         D#            G#m  

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


                 G#m                              G#m  

4. แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า

        E                            D#

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

               G#m                    E  

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

         G#m   D#                  G#m  

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

-3
bottom of page