top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     C           F             C           F  

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

C                    F       C           G  

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Am  

พระโลหิตชำระภายใน

        F         Em  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Dm                                   G  

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    C                        F           C         F  

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   C                      F               C        G  

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Am  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      F                Em  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Dm                            G         G7  

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     C                  G  

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Am            G  

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   F                   Em  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           Dm  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             G             C  

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

+5
bottom of page