top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     C#         F#           C#         F#

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

C#                  F#     C#         G#

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Bbm  

พระโลหิตชำระภายใน

        F#       Fm  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

D#m                                   G#

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    C#                      F#         C#       F#

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   C#                    F#             C#      G#

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Bbm  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      F#              Fm  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

D#m                            G#       G#7

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     C#                G#

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Bbm            G#

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   F#                 Fm  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           D#m  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             G#           C#

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

+6
bottom of page