top of page

NO.

004

ขอการฟื้นฟู

KEY

Intro: D   A  / Bm   A  

D              A       Bm         D  

1. โปรดฟังเสียงเรา    เราทูลขอ

D         A               Em                A  

เรากระหายพระองค์   โปรดทรงสัมผัส


D           A              Bm               A  

โปรดอยู่ท่ามกลางเรา  เราต้องการพระองค์

G                  G  

ขอพระองค์มา  เทการฟื้นฟู


                      D       A  

***เราต้องการเคลื่อนไป

      Bm           A  

บนคลื่นแห่งพระสิริ

D   A     Bm        A  

มีชีวิตสถิตในพระคุณ

D      A    Bm        A  

ฟื้นใจเรา  องค์ทรงฤทธา

G                    A  

ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ

                 D     A     Bm           A  

เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา

   D    G       D         A  

นมัสการต่อหน้าพระองค์

        D   A     Bm    A       G  

พระเย....ซู   ขอการฟื้นฟู

    A        (D    A    Bm    A  )

เทมา ณ ที่นี่

+5
bottom of page