NO.

004

ขอการฟื้นฟู

KEY

Intro: C# G#/ Bbm   G#

C#            G#     Bbm         C#

1. โปรดฟังเสียงเรา    เราทูลขอ

C#       G#             D#m                G#

เรากระหายพระองค์   โปรดทรงสัมผัส


C#         G#            Bbm               G#

โปรดอยู่ท่ามกลางเรา  เราต้องการพระองค์

F#                F#

ขอพระองค์มา  เทการฟื้นฟู


                      C#     G#

***เราต้องการเคลื่อนไป

      Bbm           G#

บนคลื่นแห่งพระสิริ

C# G#   Bbm        G#

มีชีวิตสถิตในพระคุณ

C#    G#  Bbm        G#

ฟื้นใจเรา  องค์ทรงฤทธา

F#                  G#

ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ

                 C#   G#   Bbm           G#

เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา

   C#  F#     C#       G#

นมัสการต่อหน้าพระองค์

        C# G#   Bbm    G#     F#

พระเย....ซู   ขอการฟื้นฟู

    G#      (C#  G#  Bbm    G#)

เทมา ณ ที่นี่

+4