top of page

NO.

134

ข้าจึงสรรเสริญ

KEY

                  G  

1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ

                  Em  

พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง

           C                 Am         D  

ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด

             G  

ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า

                   Em  

พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต

             C               Am                 D  

หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า


            C         D  

**ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น

     Bm          Em  

ข้าเชื่อพระสัญญา

     C                         D  

ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรง

     G  

อยู่ในชีวิตข้า

        C          D              Bm    Em  

ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา

     F  

ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง

               D  

เพื่อขอบคุณพระบิดา


                    G  

***ข้าจึงสรรเสริญพระองค์

         Em  

ตลอดทุกคืนวัน

           C  

รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน

           Am           D  

พระเมตตาดำรงนิรันดร์

               G  

ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง

           Em       D  

ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ

       C  

พระนามพระเจ้า

          Am                 D  

ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่

                  G  

มอบแด่พระองค์


                   G  

2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ

               Em  

ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้

        C               Am          D  

ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า

               G  

ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก

                 Em  

พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้

          C                   Am       D  

ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

+5
bottom of page