top of page

NO.

134

ข้าจึงสรรเสริญ

KEY

                  G#

1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ

                  Fm  

พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง

           C#               Bbm         D#

ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด

             G#

ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า

                   Fm  

พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต

             C#             Bbm                 D#

หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า


            C#       D#

**ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น

     Cm          Fm  

ข้าเชื่อพระสัญญา

     C#                       D#

ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรง

     G#

อยู่ในชีวิตข้า

        C#        D#            Cm    Fm  

ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา

     F#

ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง

               D#

เพื่อขอบคุณพระบิดา


                    G#

***ข้าจึงสรรเสริญพระองค์

         Fm  

ตลอดทุกคืนวัน

           C#

รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน

           Bbm           D#

พระเมตตาดำรงนิรันดร์

               G#

ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง

           Fm       D#

ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ

       C#

พระนามพระเจ้า

          Bbm                 D#

ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่

                  G#

มอบแด่พระองค์


                   G#

2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ

               Fm  

ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้

        C#             Bbm          D#

ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า

               G#

ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก

                 Fm  

พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้

          C#                 Bbm       D#

ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

+6
bottom of page