top of page

NO.

199

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

KEY

    G                   D  

1. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

C                      D      G  

มอบถวายด้วยความยินดี

G                D  

ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู

C                    D    G  

ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี


  G            Am    D               G  

*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย

G                      C  

มอบถวายหมด แด่พระเยซู

D                    G  

พระผู้ช่วยประเสริฐ


    G                  D  

2. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

C                        D        G  

ขอนอบน้อมกราบพระบาทา

G                   D  

ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว

C                     D       G  

ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า

+5
bottom of page