top of page

NO.

199

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

KEY

    G#                 D#

1. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

C#                    D#    G#

มอบถวายด้วยความยินดี

G#              D#

ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู

C#                  D#  G#

ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี


  G#          Bbm    D#             G#

*ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย

G#                    C#

มอบถวายหมด แด่พระเยซู

D#                  G#

พระผู้ช่วยประเสริฐ


    G#                D#

2. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

C#                      D#      G#

ขอนอบน้อมกราบพระบาทา

G#                 D#

ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว

C#                   D#     G#

ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า

+6
bottom of page