top of page

NO.

012

คริสต์มาสเป็นเวลา

KEY

      F                 Am    Dm                F  

1. คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา

Bb                    C               F      C7  

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (X2)


             Bb             Am  

***บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ

    Bb                F  

ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง

       Bb               Am       C  

เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ

     Bb            Am           Bb             F  

ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน

       Bb           C       F  

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

+5
bottom of page