top of page

NO.

012

คริสต์มาสเป็นเวลา

KEY

      E                 G#m    C#m                E  

1. คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา

A                      B               E      B7  

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (X2)


             A               G#m  

***บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ

    A                  E  

ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง

       A                 G#m       B  

เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ

     A              G#m           A               E  

ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน

       A             B       E  

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

+4
bottom of page