top of page

NO.

450

ความหมาย

KEY

       A                                     C#m  

เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน

       F#m                               Em  

ต้องคิดและตัดสินใจจะไปทางไหน

       D                     C#m               F#m  

เส้นทางที่ใครว่าดีใช่ทางที่ควรหรือไม่

      Bm                               E  

จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา

        A                                    C#m  

พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้

        F#m                                      Dm  

ทรงเดินไปตามแผนการ พระเจ้าให้ไว้

        D  

ทรงยอมสละพระชนม์

       C#m                 F#m  

ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย

        Bm                             E  

และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้


                    D  

***อยากให้ชีวิตจากนี้ได้มีความหมาย

    C#m  

ในสายพระเนตรพระองค์

     Bm           C#m  

ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที

        D                      E  

ติดตามพระองค์เรื่อยไป

               D  

อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย

       C#m                F#m  

แบ่งปันความรักพระเจ้าไป

     Bm        C#m  

ให้ทุกวลาที่ยังหายใจ

      D                E                      A  

ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น

       Bm             C#m  

(ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร)

     D               E            A  

(ชีวิตที่โดนไถ่ไว้เป็นของพระองค์)

+5
bottom of page