top of page

NO.

450

ความหมาย

KEY

       G#                                   Cm  

เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน

       Fm                               D#m  

ต้องคิดและตัดสินใจจะไปทางไหน

       C#                   Cm               Fm  

เส้นทางที่ใครว่าดีใช่ทางที่ควรหรือไม่

      Bbm                               D#

จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา

        G#                                  Cm  

พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้

        Fm                                      C#m  

ทรงเดินไปตามแผนการ พระเจ้าให้ไว้

        C#

ทรงยอมสละพระชนม์

       Cm                 Fm  

ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย

        Bbm                             D#

และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้


                    C#

***อยากให้ชีวิตจากนี้ได้มีความหมาย

    Cm  

ในสายพระเนตรพระองค์

     Bbm           Cm  

ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที

        C#                    D#

ติดตามพระองค์เรื่อยไป

               C#

อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย

       Cm                Fm  

แบ่งปันความรักพระเจ้าไป

     Bbm        Cm  

ให้ทุกวลาที่ยังหายใจ

      C#              D#                    G#

ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น

       Bbm             Cm  

(ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร)

     C#             D#          G#

(ชีวิตที่โดนไถ่ไว้เป็นของพระองค์)

+4
bottom of page