top of page

NO.

450

ความหมาย

KEY

       G                                     Bm  

เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน

       Em                               Dm  

ต้องคิดและตัดสินใจจะไปทางไหน

       C                     Bm               Em  

เส้นทางที่ใครว่าดีใช่ทางที่ควรหรือไม่

      Am                               D  

จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา

        G                                    Bm  

พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้

        Em                                      Cm  

ทรงเดินไปตามแผนการ พระเจ้าให้ไว้

        C  

ทรงยอมสละพระชนม์

       Bm                 Em  

ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย

        Am                             D  

และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้


                    C  

***อยากให้ชีวิตจากนี้ได้มีความหมาย

    Bm  

ในสายพระเนตรพระองค์

     Am           Bm  

ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที

        C                      D  

ติดตามพระองค์เรื่อยไป

               C  

อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย

       Bm                Em  

แบ่งปันความรักพระเจ้าไป

     Am        Bm  

ให้ทุกวลาที่ยังหายใจ

      C                D                      G  

ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น

       Am             Bm  

(ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร)

     C               D            G  

(ชีวิตที่โดนไถ่ไว้เป็นของพระองค์)

+3
bottom of page