top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            G                             Bm  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        Am                G       D  

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         G                        Bm  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     Am        D         G  

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               C  

***ให้แผ่นดินพระองค์

               G  

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          C                             G  

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      C  

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                G         D         Em  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Am                      D  

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           G  

พระเจ้านิรันดร์


       C        Em           Am  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                D                     G  

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      C      Em            Am             D  

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 G  

เป็นของพระองค์

+5
bottom of page