top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            G#                           Cm  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        Bbm                G#     D#

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         G#                      Cm  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     Bbm        D#       G#

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               C#

***ให้แผ่นดินพระองค์

               G#

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          C#                           G#

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      C#

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                G#       D#       Fm  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Bbm                      D#

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           G#

พระเจ้านิรันดร์


       C#      Fm           Bbm  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                D#                   G#

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      C#    Fm            Bbm             D#

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 G#

เป็นของพระองค์

+6
bottom of page