NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            G#                     Cm

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                     Bbm               G#  D#

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         G#                  Cm

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                   Bbm        D#       G#

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


                C#

***ให้แผ่นดินพระองค์

            G#

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          C#                          G#

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      C#

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

               G#        D#       Fm

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Bbm                   D#

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

              G#

พระเจ้านิรันดร์


         C#       Fm       Bbm

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

             D#                    G#

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      C#      Fm         Bbm            D#

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 G#

เป็นของพระองค์

+6