top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

C                          Em  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 D       C  

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             D  

ทรงฤทธิ์เดชา

C                             Em  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  D             C  

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   D  

พระเยซู พระผู้ช่วย


G  

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

C  

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Em  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

C  

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

G  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

C  

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Em                           C     D    G  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              C    Em      D  

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          C        Em       D  

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          C       Em    D          G  

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


C                               Em  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                D        C  

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 D  

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

C                         Em  

เสด็จลงไปในความมืด

            D        C  

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        D  

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


G  

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

C  

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Em  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

C  

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

G  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

C   

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Em                           C     D    G  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

+5
bottom of page