top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

B                          D#m  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 C#     B  

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             C#

ทรงฤทธิ์เดชา

B                             D#m  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  C#           B  

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   C#

พระเยซู พระผู้ช่วย


F#

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

B  

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

D#m  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

B  

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

F#

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

B  

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

D#m                           B     C#  F#

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              B    D#m      C#

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          B        D#m       C#

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          B       D#m    C#        F#

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


B                               D#m  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                C#      B  

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 C#

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

B                         D#m  

เสด็จลงไปในความมืด

            C#      B  

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        C#

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


F#

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

B  

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

D#m  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

B  

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

F#

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

B   

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

D#m                           B     C#  F#

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

+4
bottom of page