top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

Bb                        Dm  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 C       Bb

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             C  

ทรงฤทธิ์เดชา

Bb                           Dm  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  C             Bb

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   C  

พระเยซู พระผู้ช่วย


F  

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

Bb

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Dm  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

Bb

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

F  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

Bb

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Dm                           Bb   C    F  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              Bb  Dm      C  

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          Bb      Dm       C  

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          Bb     Dm    C          F  

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


Bb                             Dm  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                C        Bb

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 C  

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

Bb                       Dm  

เสด็จลงไปในความมืด

            C        Bb

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        C  

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


F  

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

Bb

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Dm  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

Bb

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

F  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

Bb 

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Dm                           Bb   C    F  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

+3
bottom of page