top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     G  

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      C  

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 Am  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     C                                        D  

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    G  

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 C  

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Am  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      C                                D  

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            C  

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Bm  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       Am                        D  

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                G  

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Em  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Am  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       C                     D  

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              G  

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                Em  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              C                        Bm  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Am            D           G  

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

+5
bottom of page