top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

A          E    F#m    D        A  

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       E            D  

เพื่อสัมผัสพระองค์

A       E     F#m     D       A  

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        E           D  

ของพระผู้เมตตา

A       E       F#m        D           A  

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      E               D  

เพื่อชมความงดงาม

A       E          F#m          D        A  

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    E          D  

ตลอดชั่วนิรันดร์


   E           A            E     F#m        D  

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

A          D     E  

กับพระองค์ผู้เดียว

A      D        E  

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

D           E  

ข้าพบพระองค์

               A         E      F#m  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          D         A        D         E  

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

A     D        E  

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

D              E        A  

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 A            E      F#m    D       A  

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   E                   D  

ผู้ทรงความชอบธรรม

 A      E       F#m    D      A  

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

E               D  

อยู่กับพระองค์

+5
bottom of page