top of page

NO.

554

ดูแลต้นไม้กันนะ

KEY

A         D           E    A       D               E  

เห็นต้นไม้แล้วชื่นใจแตกกิ่งดอกออกก้านใบ

A         D           E    D                E  

สีเขียวทำให้แจ่มใส มองดูไม่มีพิษภัย

A       D           E   A        D         E  

ทั้งส้มโอและผักชี ผักกะหล่ำดูสวยดี

A         D       E   D        Bm           E  

ทุกต้นแลดูเข้าที มีความงามและสดใส


  A         D      E          A          D       E  

*ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันทำให้โลกสดใส

A              D          F#m        D              E  

พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเราได้ชื่นได้ชม

A         D      E          A             D      E  

ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันดูแลต้นไม้วันนี้

A              D   F#m      D      Bm       E  

พระเจ้าให้สิ่งที่ดี มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น

+5
bottom of page