top of page

NO.

554

ดูแลต้นไม้กันนะ

KEY

G#       C#         D#  G#     C#             D#

เห็นต้นไม้แล้วชื่นใจแตกกิ่งดอกออกก้านใบ

G#       C#         D#  C#              D#

สีเขียวทำให้แจ่มใส มองดูไม่มีพิษภัย

G#     C#         D# G#      C#       D#

ทั้งส้มโอและผักชี ผักกะหล่ำดูสวยดี

G#       C#     D# C#      Bbm           D#

ทุกต้นแลดูเข้าที มีความงามและสดใส


  G#       C#    D#        G#        C#     D#

*ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันทำให้โลกสดใส

G#            C#        Fm        C#            D#

พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเราได้ชื่นได้ชม

G#       C#    D#        G#           C#    D#

ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันดูแลต้นไม้วันนี้

G#            C# Fm      C#    Bbm       D#

พระเจ้าให้สิ่งที่ดี มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น

+4
bottom of page