top of page

NO.

032

ถวายตัว

KEY

           F    Gm         Dm  

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   Gm                          C  

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

                  F                   A  

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

            Dm                  G  

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

        Gm      C              F  

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           Bb      C               Am   Dm  

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       Gm        C                F  

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

             Bb    A  

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

         Dm                   G   

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      Bb                    C  

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

+5
bottom of page