NO.

032

ถวายตัว

KEY

           E    F#m         C#m  

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   F#m                          B  

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

                  E                   G#

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

            C#m                  F#

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

        F#m      B              E  

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           A        B               G#m   C#m  

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       F#m        B                E  

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

             A      G#

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

         C#m                   F# 

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      A                      B  

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

+4