top of page

NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          G                  G  

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     C        Am        D  

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

    G                G  

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

  Am       D         G  

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           G  

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        Am  

ข้าได้เห็นความสว่าง

               C                  D             G  

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           C        D             Bm         Em  

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      Am      D               G  

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          G  

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     C       Am      D  

รับบาปรับเวรแทนข้า

      G                      G  

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        Am    D          G  

ความรักใดไม่เปรียบปาน


            G                    G  

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     C      Am         D  

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     G             G  

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    Am     D           G  

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

+5
bottom of page