top of page

NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          G#                G#

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     C#      Bbm        D#

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

    G#              G#

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

  Bbm       D#       G#

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           G#

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        Bbm  

ข้าได้เห็นความสว่าง

               C#                D#           G#

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           C#      D#           Cm         Fm  

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      Bbm      D#             G#

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          G#

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     C#     Bbm      D#

รับบาปรับเวรแทนข้า

      G#                    G#

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        Bbm    D#        G#

ความรักใดไม่เปรียบปาน


            G#                  G#

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     C#    Bbm         D#

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     G#           G#

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    Bbm     D#         G#

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

+6
bottom of page