top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

A        D         E   F#m  

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

A     D    E  

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

A     D          E     F#m  

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

D                E  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


A        D         E   F#m  

2. พระองค์โอบฉันไว้

A       D     E  

  ด้วยพระสิริ

A    D    E    F#m  

  ในทุก  ฤดู  กาล

D            E  

ฉันรู้…ทรงรัก

D               E  

พระองค์ทรงรักฉัน


A                             F#m  

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                    D  

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                         E  

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

A                             F#m  

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         D  

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      E  

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


A         D        E    F#m  

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

A     D           E  

  ทรงคุ้มครองภัย

A        D        E    F#m  

  ประคองด้วยพระหัตถ์

D               E  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                    D    E              F#m  

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         D          F#m      E  

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


A         D       E   F#m  

4.  เมื่อโลกสลายไป

A     D         E  

  ต่อหน้าของฉัน

A     D           E     F#m  

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

D               E  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

D                     E  

พระองค์… ทรงรักฉัน

+5
bottom of page