top of page

NO.

418

ผู้รับใช้

KEY

G                                 C  

1. ถ้าลูกจะต้องเจอ บทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ

Am                           D  

พระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไหว

Bm  

แม้ลูกต้องเผชิญกับ

Em  

ความยากเย็นสักเท่าไหร่

                Am                                     D  

ถ้าพระองค์เห็นสมควร ลูกก็อยากจะเข้าใจ

               C             D  

เพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์

              Bm             E  

ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไหร่

           Am                      D  

จะมีแค่เพียงสิ่งเดียว ที่ลูกนั้นอยากจะขอ


                    C               D  

***ลูกขอพระองค์ประทาน

                   Bm          Em  

ความเชื่อให้เต็มดวงใจ

               Am             B             Em  

และขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไร

Dm           C               D  

ลูกขอพระองค์ประทาน

           Bm              Em  

จิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว

    Am                     D     G  

ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้

+5
bottom of page