top of page

NO.

418

ผู้รับใช้

KEY

G#                               C#

1. ถ้าลูกจะต้องเจอ บทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ

Bbm                           D#

พระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไหว

Cm  

แม้ลูกต้องเผชิญกับ

Fm  

ความยากเย็นสักเท่าไหร่

                Bbm                                     D#

ถ้าพระองค์เห็นสมควร ลูกก็อยากจะเข้าใจ

               C#           D#

เพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์

              Cm             F  

ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไหร่

           Bbm                      D#

จะมีแค่เพียงสิ่งเดียว ที่ลูกนั้นอยากจะขอ


                    C#             D#

***ลูกขอพระองค์ประทาน

                   Cm          Fm  

ความเชื่อให้เต็มดวงใจ

               Bbm             C             Fm  

และขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไร

D#m           C#             D#

ลูกขอพระองค์ประทาน

           Cm              Fm  

จิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว

    Bbm                     D#   G#

ให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้

+6
bottom of page