top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           D        A               G             D  

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     D              A             G              D  

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   Bm               G           D               A  

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          Bm           G  

*ความกลัวหายมลายไป

        D                   A  

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       D               A  

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     Bm         G  

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             D                A  

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

C                 G                  D  

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

+5
bottom of page