top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           D#      Bb             G#           D#

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     D#            Bb           G#            D#

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   Cm               G#         D#             Bb

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          Cm           G#

*ความกลัวหายมลายไป

        D#                 Bb

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       D#             Bb

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     Cm         G#

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             D#              Bb

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

C#               G#                D#

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

+6
bottom of page