top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           E        B               A             E  

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     E              B             A              E  

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   C#m               A           E               B  

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          C#m           A  

*ความกลัวหายมลายไป

        E                   B  

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       E               B  

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     C#m         A  

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             E                B  

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

D                 A                  E  

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

-5
bottom of page