top of page

NO.

513

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง

KEY

Intro: F  / F  / Gm  / C  

     F  

1. คืนที่ดาวเต็มท้องฟ้า

             Gm            C  

หมู่เมฆลอยมาสู่ดวงจันทร์

Am                 Dm  

ฟ้าสีครามตอนกลางวัน

                 Gm                      C  

หากไม่เห็นจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มา


     F  

2. พื้นดินโอบกอดผืนน้ำ

            Gm               C  

ดอกไม้บานฝูงปลานับร้อย

Am                    Dm  

นกและสัตว์ใหญ่น้อย

             Gm           C           F  

ต่างมาเฝ้าคอยสรรเสริญ พระบิดา


                          Bb      C  

***ท่ามกลางต้นไม้ สายลม

              Am                   Dm  

เราจะชื่นชมสรรเสริญพระนาม

                   Gm        C  

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง

                     F    F7  

สร้างโลกสวยงาม

               Bb     C  

และเราจะสาธุการ

                  Am               Dm  

เทิดทูนพระนามยกย่องบูชา

Gm                 C                     F  

พระเจ้าสร้างโลกา  พระเจ้าของเรา

+5
bottom of page