top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

C              Bm    Am  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

C             B         Em     Dm  -G  

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

C      G       Am                     G  

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          F#m     B    E  

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

C                  Bm    Am  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

C                       B            Em    Dm  -G  

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

C            G   Am              G  

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        Am  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                Cm             F  

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     Bb    Dm     Gm   F  

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

Cm                         D#          F  

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               Bb   Dm        Gm   F  

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

Cm               D# Cm   F         Bb

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

+5
bottom of page