top of page

NO.

493

มุมสวรรค์

KEY

           Am                     Em  

1. สละชีวิต จะได้คืนกลับมา

                   Am                            Em  

อยากเดินนำหน้า เพียงแค่ยอมถอยไป

               Am                        Em  

อยากอยู่ที่สูง คงต้องยอมถ่อมใจ

                Am                          B  

จากคนสุดท้าย กลายกลับเป็นที่หนึ่ง


                    Am                    Em  

2. แจกไปแค่ไหน ยิ่งได้คืนกลับมา

                 Am                     Em  

ไม่ต้องเสาะหา กลับได้มีมากมาย

               Am                     Em  

อย่าดูภายนอก มองให้ถึงจิตใจ

              Am                 B  

ร่ำรวยแค่ไหน ก็แลกชีวิตไม่ได้


               C                      D  

***สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อย

               Bm     E  

และไม่สำคัญ

           Am               B              Em  

แต่ในสวรรค์คือมุมที่ต่างไปจากโลกนี้

              C                  B                Em  

คนที่เล็กน้อยและไม่สำคัญถ้ามองให้ดี

                    C                          D  

อาจมีความหมาย เมื่อมองด้วยสายตา

          G  

จากสวรรค์

+5
bottom of page