top of page

NO.

493

มุมสวรรค์

KEY

           Bbm                     Fm  

1. สละชีวิต จะได้คืนกลับมา

                   Bbm                            Fm  

อยากเดินนำหน้า เพียงแค่ยอมถอยไป

               Bbm                        Fm  

อยากอยู่ที่สูง คงต้องยอมถ่อมใจ

                Bbm                          C  

จากคนสุดท้าย กลายกลับเป็นที่หนึ่ง


                    Bbm                    Fm  

2. แจกไปแค่ไหน ยิ่งได้คืนกลับมา

                 Bbm                     Fm  

ไม่ต้องเสาะหา กลับได้มีมากมาย

               Bbm                     Fm  

อย่าดูภายนอก มองให้ถึงจิตใจ

              Bbm                 C  

ร่ำรวยแค่ไหน ก็แลกชีวิตไม่ได้


               C#                    D#

***สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อย

               Cm     F  

และไม่สำคัญ

           Bbm               C              Fm  

แต่ในสวรรค์คือมุมที่ต่างไปจากโลกนี้

              C#                C                Fm  

คนที่เล็กน้อยและไม่สำคัญถ้ามองให้ดี

                    C#                        D#

อาจมีความหมาย เมื่อมองด้วยสายตา

          G#

จากสวรรค์

+6
bottom of page