top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  C                    Dm  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        Bm     E           Am  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     D      G  

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               C                           Dm  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   Bm       E     Am  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      F          G  

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           C                            G  

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        Am            G  

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           F  

กับพระทัยของพระองค์

      Dm              G  

ในความอ่อนแอของข้า

       Em                    Am  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       Dm                 F  

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       G  

อันแสนล้ำเลิศ

       C                       G  

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       Am                   G  

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      F  

กับองค์พระวิญญาณ

       Dm            G  

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       Em            Am  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

Dm                     G          C  

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: C   Fm  

                  C                     Dm  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       Bm      E           Am  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     D                  G  

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               C                              Dm  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      Bm       E        Am  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         F                    G  

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

+5
bottom of page