top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  B                    C#m  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        Bbm     D#         G#m  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     C#    F#

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               B                           C#m  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   Bbm       D#   G#m  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      E          F#

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           B                            F#

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        G#m            F#

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           E  

กับพระทัยของพระองค์

      C#m              F#

ในความอ่อนแอของข้า

       D#m                    G#m  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       C#m                 E  

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       F#

อันแสนล้ำเลิศ

       B                       F#

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       G#m                   F#

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      E  

กับองค์พระวิญญาณ

       C#m            F#

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       D#m            G#m  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

C#m                     F#        B  

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: B   Em  

                  B                     C#m  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       Bbm      D#         G#m  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     C#                F#

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               B                              C#m  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      Bbm       D#      G#m  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         E                    F#

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

+4
bottom of page